Privacy statement Stichting Schuldhulp Support

Stichting Schuldhulp Support legt in dit privacy statement uit wat voor persoonlijke informatie we verzamelen, wat we ermee doen en wat je rechten zijn. Of je nu contact met ons opneemt of cliënt bent, je privacy is bij ons gewaarborgd.

Schuldhulp Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website:                      https://www.schuldhulpsupport.nl/  

Postadres:                    Zuidelijk Halfrond 1, 2801DD Gouda

Bezoekadres:               Archimedesstraat 12, 3316 AB Dordrecht

Telefoon:                     078 – 6300640

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Schuldhulp Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons contactformulier omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, eventueel via een ander kanaal.

 1. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 2. Voor- en achternaam
 3. Geslacht
 4. Geboortedatum
 5. Adresgegevens
 6. Telefoonnummer
 7. E-mailadres
 8. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld de informatie vermeld in het contactformulier of informatie verstrekt in correspondentie of telefonisch contact
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schuldhulp Support verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • burgerservicenummer (BSN);
 • bankrekeningnummers;
 • gegevens over financiële situatie en schuldenproblematiek;
 • overeenkomst tussen Schuldhulp Support en cliënt.
 • Waarom verwerken wij deze gegevens?

Schuldhulp Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je aanmelding te verwerken;
 • Verzenden van onze afspraken en/of relevante informatie i.v.m. communicatie met cliënt;
 • Schuldhulp Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben om de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.
 • Geautomatiseerde besluitvorming

Schuldhulp Support neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van Schuldhulp Support) tussen zit. Schuldhulp Support gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

SysteemWordt gebruikt voorBelang/verwachten gevolgen betrokkene
Office 365Vastlegging informatie cliëntOptimale begeleiding in schuldhulpproces
ExactonlineBoekhoudingGeen gevolgen voor betrokkene
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schuldhulp Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

CategorieBewaartermijnReden
Persoonlijke informatie1 jaar na laatste contactOptimale begeleiding i.v.m. nazorg
PersonaliaZolang het nodig is voor optimale dienstverleningEerdere ervaringen met de cliënt ter verbetering dienstverlening
 • Delen van persoonsgegevens met derden

Schuldhulp Support deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schuldhulp Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schuldhulp Support jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schuldhulp Support gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schuldhulp Support en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schuldhulpsupport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schuldhulp Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schuldhulp Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met je contactpersoon of met de backoffice via info@schuldhulpsupport.nl.