Onze aanpak

ONZE AANPAK

Telefonische/ Video intake
Onze coach stelt gerichte vragen zodat wij kunnen vaststellen wat de situatie is en maken een plan van aanpak.

Vervolggesprek op locatie
We brengen de schulden in kaart, maken een huishoudboekje en een budgetplan.

Oplossen financiële problemen
We voeren de stappen uit zoals we die in het plan van aanpak en tijdens het vervolggesprek hebben opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ordenen thuisadministratie
  • Aflossen van de schulden
  • Aanschrijven van de schuldeisers
  • Treffen van betalingsregelingen


Informatie en advies
We kijken niet alleen naar de financiële problemen, maar ook naar problemen rond wonen, gezondheid, verslaving en de gezinssituatie. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij we veel aandacht hebben voor gedrag en gedragsverandering. Dit kan 1 op 1 of in kleinschalige bijeenkomsten met gelijkgestemden.


Nazorg
We kijken samen terug op het traject en bieden waar nodig nazorg en begeleiding aan.


CONTACT
Neem contact met ons op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek via info@schuldhulpsupport.nl of bel naar 078 – 630 06 40.