Passende hulp
voor medewerkers

bij financiële uitdagingen

Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en hun productiviteit gaat omlaag. Wat kunt u als werkgever doen? Signalering en aanpak in een vroeg stadium is belangrijk om uw medewerker weer snel financieel in balans te krijgen.

Stichting Schulphulp Support ondersteunt medewerkers van MKB-ondernemers met deze uitdaging door professionele hulp te bieden van budgetcoaching tot aan bewindvoering. Er is volop aandacht voor het oplossen van de financiële problemen van uw medewerkers, maar ook voor psycho- sociale problemen of problemen rond de woonsituatie, gezondheid, verslaving of de gezinssituatie.

geld met plantje

Voor werkgevers


Uw werknemer heeft financiële problemen. Dat is helaas ook vaak úw probleem, want deze problemen hebben mogelijk verzuim tot gevolg. Een structurele oplossing vereist een constructieve aanpak van de schulden én de oorzaak hiervan.

Voor werknemers


U heeft financiële problemen. U kunt de rekeningen niet meer betalen, knoopt elke maand de eindjes aan elkaar, of opent de post niet meer. Stichting Schuldhulp Support ondersteunt u.

Voor betrokkenen


Kent u in uw omgeving mensen met financiële problemen? Met een verwijzing naar Stichting Schuldhulp Support biedt u een verantwoorde en structurele oplossing.

Onze aanpak


Telefonische/ Video intake

Onze coach stelt gerichte vragen zodat wij kunnen vaststellen wat de situatie is en maken een plan van aanpak.

Vervolggesprek op locatie

We gaan aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak.

- Schulden worden in kaart gebracht
- We maken een huishoudboekje
- Er wordt een budgetplan opgesteld

Oplossen financiële problemen

We voeren de stappen uit zoals we die in het plan van aanpak en tijdens het vervolggesprek hebben opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan:

- Ordenen thuisadministratie
- Aflossen van de schulden
- Aanschrijven van de schuldeisers
- Treffen van betalingsregelingen

Schuldhulp-support_icon.png

Wie zijn wij?

Over Stichting Schuldhulp Support
Stichting Schuldhulp Support is opgericht om mensen in Nederland te ondersteunen om op weg te gaan naar een leven zonder geldzorgen. Uit ervaring zien wij dat ondernemers niet weten wat ze moeten doen om hun medewerkers hierin te ondersteunen. Aan de ene kant is het hun probleem, aan de andere kant ervaart u als werkgever de gevolgen als iemand niet lekker in z’n vel zit. Ons doel is om mensen te helpen in een uitzichtloze situatie. Aan het eind van het traject hebben zij weer overzicht.

Wij bieden passende, professionele hulp bij financiële uitdagingen in de vorm van budgetcoaching en bewindvoering en werken daarbij samen met partners om in alle gevallen de juiste hulp te bieden.

Schuldhulp Support is een stichting zonder winstoogmerk.

contact


Telefoon:

078 - 630 06 40

Postadres:

Zuidelijk Halfrond 1, 2801 DD Gouda